Jogi nyilatkozat

A használat feltételei

A jelen honlapot (“Honlap”) látogató  felhasználók saját felelősségükre használják. A Honlap látogatásával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, amelyeket a Shopster Kft. (1115 Budapest, Fejér Lipót u. 15.) bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni.

Információk

A Shopster Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon közölt információk naprakészek, valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek. Annak ellenére, hogy a Honlap oldalai hozzáférhetőek bármely ország felhasználói számára, a közölt információk kizárólag Magyarország területén érvényesek.

Védjegyek, domain nevek, szerzői jog és az információk tulajdonjoga

A bejegyzett védjegyek, márkanevek és domain nevek minden esetben az azokat bejegyző cégek kizárólagos tulajdonát képezik. A Shopster Kft. által bejegyzett védjegyeket, márkaneveket és domain neveket senki sem jogosult üzleti céllal használni, illetve mindenki köteles tartózkodni a Shopster Kft. jó hírnevének megsértésétől.

A Honlapon, illetve azzal összefüggésben használt valamennyi szövegen, videón, képen és más tartalmon, továbbá  az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldásokon fennálló valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő jog – különösen, de nem kizárólag szerzői és védjegyjogok, a doménnevekhez fűződő jogok valamint a know-how – kizárólagos jogosultja a Shopster Kft.

A Honlapon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő felhasználása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos.

A Shopster Kft. a Honlapon megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.

A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a Shopster Kft. írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé más médiumokban[Szjt. 36. § (2)].

Hivatkozások, linkek

Ha Ön a Honlap elhagyásával más internetes honlapra lép  át, ezen oldalakon a jelen feltételektől eltérő feltételek érvényesek, továbbá ezen más honlapokon közölt információk helyességéért a Shopster Kft. abban az esetben sem vállal felelősséget, ha a Honlapon található hivatkozással jutott oda.

Az adatok biztonsága

A Honlap bizonyos részeinek megtekintéséhez azonosításra szolgáló  információkat kell megadnia, amivel Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait azonosítása céljából a Shopster Kft. felhasználja. A Shopster Kft. a birtokába került adatokat kizárólag azonosítási célra használja, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, valamint azokat elkülönítve és titkosítva tárolja.

A Honlapot látogatóktól származó visszajelzések

A Shopster Kft. a részére a Honlapot látogatók  által elküldött információkat nem őrzi meg.

Felelősség

A Honlap használatából eredő kockázatot Ön viseli. Az információk változtatás nélkül kerülnek fel a Honlapra, és technikai pontatlanságokat vagy nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. A Shopster Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa a Honlapon található információkat.

A Shopster Kft. nem vállal garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan a Honlapon található információknak vagy tartalomnak bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságáért, valamint megfelelőségéért, továbbá használatáért.

A Shopster Kft. nem vállal felelősséget bármilyen fajta, a Honlapon megjelenő információval vagy tartalommal okozott károkért, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, a közvetlen, közvetett, következményekből eredő vagy előre nem látható károkat.

A Shopster Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.